Kolejne pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje drogowe trafią do Białegostoku. Miasto Białystok 6 kwietnia podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu “Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S8)”. Wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi ponad 172,5 mln zł.

Dotacja unijna na projekt “Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S8)” oznacza, że moment rozpoczęcia budowy Węzła Porosły staje się coraz bliższy. Miasto Białystok w końcu marca otrzymało też zezwolenie na realizację tej inwestycji.

– Budowa węzła Porosły to dla naszego miasta bardzo ważne i potrzebne przedsięwzięcie, uzupełniające inne inwestycje drogowe. Przede wszystkim ułatwi przejazd w kierunku stolicy, zapewni płynny ruch na ulicach prowadzących do drogi ekspresowej S8 – powiedział zastępca prezydenta Adam Poliński.

Dzięki tej budowie Trasa Generalska połączy się z wylotówką na Warszawę prowadzącą drogą nr 8. W okolicy miejscowości Porosły planowana jest budowa dwupoziomowego węzła drogowego. Powstanie on na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 i ul. gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 (ul. Jana Pawła II), drogi powiatowej nr 1551B i drogi gminnej do Kolonii Porosły. Dwupoziomowy węzeł drogowy powstanie także na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz Elewatorskiej, wraz wiaduktem kolejowym nad linią kolejową.

Według planów ul. Kleeberga i ul. Jana Pawła II i ich przedłużenia na łącznej długości blisko 3 km zostaną przebudowane z przekroju jednojezdniowego na dwujezdniowe. W zakres inwestycji wejdzie także budowa sieci dróg dojazdowych o długości ok. 5,5 km. Przebudowane zostaną skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

Oprócz budowy Węzła Porosły przebudowane zostanie skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych.

Trwa ocena ofert złożonych przez wykonawców w przetargach na te zadania. Rozstrzygnięcia powinny nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Przepisy nakazują także kontrolę procedury przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych. Jeśli nie wpłyną odwołania, podpisanie umów z wykonawcami nastąpi w maju. Budowa Węzła Porosły ma potrwać prawie dwa lata. Łącznie unijne dofinansowanie na te dwa zadania to 172 mln 582 tys. zł.

Pozyskane Przez Miasto Białystok dofinansowanie w ramach konkursów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020 wynosi prawie 520 mln zł – najwięcej spośród wszystkich miast położonych we wschodniej części kraju, które mogły ubiegać się o dotacje z tego programu.

Anna Kowalska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj